Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Låg bygghöjd

Minsta möjliga bygghöjd, från 23 mm.

Jape ventgolv med låg bygghöjdLåg bygghöjd används i alla utrymmen med krav på låg bygghöjd, i exempelvis byggnader med matta direkt på platta på mark. Golvkanal låg monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. Golvkanal låg är lika hög som distansmattan och medför därmed ingen extra bygghöjd. Övergolvet såsom spånskiva, parkettgolv eller flytspackel, läggs direkt på distansmattan.

 

 

Bygghöjder: 
Parkett              14 mm
Stegljudsdämp    2 mm
Distansmatta       7 mm
Totalt:               23 mm

Golvmatta           2 mm
Spånskiva         16 mm
Stegljudsdämp    2 mm
Distansmatta       7 mm
Totalt:               27 mm

Golvmatta            2 mm
Flytspackel         25 mm (knopparnars volym motsvarar 1,5 mm)
Distansmatta        7 mm
Totalt:                34 mm