Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Hög Bygghöjd

Bygghöjd från 60 mm och uppåt.

Hög bygghöjdDenna golvkanal används i golv med högre bygghöjder. Exempelvis i byggnader med betongplatta och överliggande isolering, uppreglat golv, cellplast eller sandavjämning. Grovgjutna ojämna ytor avjämnas med flytspackel innan det ventilerade golvet läggs. Minsta bygghöjd inklusive distansmattan är 40 mm, övergolv tillkommer. Med 16 mm spånskiva blir totala bygghöjden ca. 60 mm. Golvkanalen monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. Distansmattan läggs under innerväggar om det är möjligt. Cellplast används för att komma upp till rätt bygghöjd.