Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Jape Ventgolv

Så här fungerar ett Jape Ventgolv

Luftflöde i ett Jape VentgolvI ett Jape Ventgolv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig t.ex. fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från ”vägg till vägg” får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet.

Jape Ventgolv har tryckutjämnande kanaler både på tilluftsidan och på frånluftsidan. Man får jämnt tryck över hela golvets bredd.  Jape Ventgolv är ett mycket flexibelt mekaniskt ventilerat golv som ger stora möjligheter. Systemet kan anpassas efter alla önskemål, t ex golv med hög eller låg bygghöjd, våtutrymmen, väggar mm.


Låg bygghöjd

Minsta möjliga bygghöjd, i t ex hus med golvbeläggning direkt på betongplattan och i källare. Från endast 23 mm inklusive parkett som övergolv.

Hög bygghöjd

För golv där man behöver komma upp till en viss nivå, t ex i hus med överliggande isolering. Från 60 mm och uppåt.

Ventilerade väggar

I en ventilerad vägg används samma material och samma princip som för ventilerade golv. Väggar kan kopplas ihop med golv eller ventileras separat. Väggen byggs igen med stålreglar och gipsskivor.

Unika detaljer

Ett Jape Ventgolv har många unika detaljer som är avgörande för en bra funktion och hög kvallité.